Site icon Dịch Vụ Marketing Online Trọn Gói

Thông báo về việc chào bán và giao dịch cổ phần Phong Việt

Công ty Cổ phần Đầu Tư Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Phong Việt trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chào bán và giao dịch cổ phần phát hành nội bộ của Công ty như sau.

– Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Số lượng CP chào bán bổ sung : 2.000.000 (Bằng chữ: Hai triệu) cổ phần (Đây là số cổ phần phát hành thêm mở rộng phát triển dự án).

– Giá trị cp (theo mệnh giá): 20.000.000 đồng (Hai mươi tỷ).

– Ngày chào bán có hiệu lực: 12/04/2018

– Ngày chính thức giao dịch: 15/04/2018

Kế hoạch chào bán như sau :

Ban truyền thông Phong Việt 

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version