Quà tặng (tiếng Anh: Gifts) trong xúc tiến bán là những loại hàng hóa hay dịch vụ mà nhà sản xuất cung cấp như một hình thức quà tặng để tạo ra hành động mua của người tiêu dùng và cũng có thể là các nhà bán lẻ và lực lượng bán hàng.

Quà tặng (Gifts)

Quà tặng trong tiếng Anh là Gifts. Quà tặng trong xúc tiến bán là những loại hàng hóa hay dịch vụ mà nhà sản xuất cung cấp như một hình thức quà tặng để tạo ra hành động mua của người tiêu dùng và cũng có thể là các nhà bán lẻ và lực lượng bán hàng.

Đặc trưng và ý nghĩa

– Quà tặng thể hiện một công cụ xúc tiến bán hàng linh hoạt – tùy thuộc vào loại hình cung cấp quà tặng có thể tạo ra mua dùng thử, khuyến khích mua lặp lại và củng cố hình ảnh thương hiệu.

– Những lí do chính của nhà quản trị thương hiệu trong việc cung cấp quà tặng là để tăng sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng và để thúc đẩy hành vi mu hàng mới.

– Các nhà quản trị thương hiệu sử dụng một số hình thức cung cấp quà tặng để thúc đẩy hành vi tiêu dùng mong muốn: Quà tặng miễn phí với mua hàng, quà tặng cung cấp qua thư trực tiếp, quà tặng trong và trên thùng sản phẩm khác, quà tặng tự thanh toán.

+ Với hình thức quà tặng miễn phí và quà tặng cung cấp qua thư trực tiếp rất hữu tích để tạo ra hành vi dùng thử và tái dùng thử thương hiệu.

+ Quà tặng trong và trên thùng sản phẩm khác phục vụ mục đích giữ khách hàng bằng việc thưởng cho những khách hàng hiện tại tiếp tục mua thương hiệu đó.

+ Với quà tặng tự thanh toán thực hiện việc kết hợp của những chức năng củng cố hình ảnh và giữ khách hàng.

Những yếu tố làm cho việc cung cấp quà tặng hữu ích

– Không thể phủ nhận rằng người tiêu dùng rất thích quà tặng, như việc tiếp nhận một thứ gì đó miễn phí và đáp ứng việc cung cấp cho những đối tượng quà tặng hấp dẫn và có giá trị.

– Tuy nhiên các nhà quản trị thương hiệu phải cẩn thận với việc lựa chọn quà tặng phù hợp với bối cảnh cũng như những mục tiêu dự định hoàn thành trong suốt thời gian xúc tiến bán.

– Mặt khác, như đã đề cập phía trên, một số hình thức quà tặng phục vụ những mục đích khác nhau. Việc lựa chọn quà tặng và phương pháp cung cấp nên dựa trên một chi tiết rõ ràng trong đó mục tiêu được thực hiện.

– Ngoài ra, các nhà quản trị cũng cần phải thận trọng trong việc lựa chọn quà tặng tương thích với hình ảnh thương hiệu và thích hợp với thị trường mục tiêu.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Truyền thông Marketing tích hợp – IMC, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sưu tầm

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

G

0941 119900