• SWOT là ma trận phân tích kinh doanh bao gồm: Thế mạnh – điểm yếu; Cơ hội – thách thức.

Trong đó “ thế mạnh – điểm yếu” là 2 yếu tố cần phân tích thuộc nội bộ công ty, những yếu tố này có thể cố gắn nỗ lực thay đổi.

“ Cơ hội – thách thức ” là yếu tố bên ngoài bao gồm: đối thủ, giá cả, nguồn cung ứng.

Trong 4 yếu tố mỗi yêu tố sẽ là những khía cạnh như sau:

 • Thế mạnh ( Strengths ): là các đặc điểm về lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp so với đối thủ.
 • Điểm yếu ( Weaknesses ): là những điểm mà doanh nghiệp của bạn đang yếu hơn đối thủ trong việc đó.
 • Cơ hội ( Opportunities ): là những yếu tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp mà doanh nghiệp của bạn có thể tận dụng khai thác.
 • Thách thức ( Threats ): là những yếu tố môi trường bên ngoài có tác động xấu đến tình hình kinh doanh của bạn. Ví dụ: dịch covid – 19,…..

Đối với những người lãnh đạo CEO của doanh nghiệp thì việc phân tích ma trận SWOT rất quan trọng. Người lãnh đạo sẽ phải xác định mục tiêu đầu tư kinh doanh việc xác định những yếu tố khách quan – chủ quan từ ma trận SOWT có thể ảnh hưởng đến quá trình đạt được mục tiêu đó.

SWOT sẽ giúp người lãnh đạo biết nhìn nhận lại và đưa ra phương hướng bước đi tiếp theo làm gì để đạt mục tiêu cho doanh nghiệp của mình.

          Hoặc ma trận SWOT sẽ giúp người lãnh đạo đánh giá lại mục tiêu đó có phù hợp với công ty hay không để thay đổi mục tiêu khác.

Những câu hỏi nên đặt ra trong quá trình xây dựng ma trận SWOT

 • Thế mạnh:
  • Doanh nghiệp bận đã làm tốt những việc gì và hơn những đối thủ khác ở điểm nào?
  • Khách hàng thích doanh nghiệp bạn ở điểm nào?
  • Sản phẩm của bạn có điểm gì khiến khách hàng thích ?
  • Thương hiệu của bạn đã phát triển đến mức độ nào rồi ?
  • Bạn đã có những ý tưởng bán hàng tốt chưa ?
  • Có loại tài nguyên nào chỉ có bạn có mà đối thủ không có ?…..
 • Điểm yếu:
  • Khách hàng đang không thích doanh nghiệp những vấn đề gì ?
  • Các vấn đề khiếu nại của khách thường là gì ?
  • Tại sao khách hàng không tiếp tục gia hạn hợp đồng hoặc hủy hợp đồng ?
  • Trở ngại lớn nhất hiện nay là gì ?
  • Những tài nguyên nào đối thủ có mà mình chưa có hoặc không thể có ?
 • Cơ hội:
  • Xu hướng công nghệ và xu hướng thị trường hiện nay là gì ?
  • Thay đổi trong chính sách chính phủ liên quan đến lĩnh vực của bạn.
  • Sự thay đổi về mặt xã hội, dân số, lối sống …hiện nay như thế nào ?
  • Có những sự kiện địa phương nào tốt để tham gia không ?
  • Xu hướng của khách hàng hiện nay là gì ?
  • Có ngân sách, công cụ hoặc tài nguyên nào khác mà doanh nghiệp chưa tận dụng hết mức hay không?
  • Những kênh quảng cáo nào tiềm năng nhưng doanh nghiệp vẫn chưa khai thác?
 • Thách thức:
  • Đối thủ cạnh tranh đã thay đổi như thế nào để trở nên phát triển lớn mạnh hơn doanh nghiệp mình ?
  • Sự biến động thị trường ở thời điểm hiện tại đang nằm ở mức độ nào ?
  • Sự thay đổi về luật pháp liên quan đến ngành của mình ?

Ma trận SWOT được tạo ra dựa trên sự đánh giá của tình hình doanh nghiệp, thị trường, pháp luật,… ở thời điển hiện tại. Cho nên cần có sự làm mới các bảng ma trận SWOT từ 6 -12 tháng/ lần.

Theo: H.Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0383 303 309