Theo thông báo mới đây, Google đã cập nhật thuật toán tìm kiếm lõi tháng 9 năm 2022 (2022 Google Core Algorithm Update).

Theo đó, Google đã công bố bản cập nhật thuật toán tìm kiếm lõi (Google Core Algorithm) tháng 9 năm 2022. Quá trình cập nhật dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9 này.

Theo thông báo từ Google:

“Chúng tôi đã chính thức phát hành bản cập nhật thuật toán tìm kiếm lõi tháng 9 năm 2022. Quá trình triển khai có thể mất khoảng 2 tuần.”

Google Core Update 2022: Google cập nhật thuật toán lõi tháng 9 năm 2022Google Core Update 2022: Google cập nhật thuật toán lõi tháng 9 năm 2022
Google Core Update 2022: Google cập nhật thuật toán lõi tháng 9 năm 2022

Thuật toán tìm kiếm lõi (Core Algorithm) là gì?

Theo thông tin trực tiếp từ Google, các bản cập nhật thuật toán lõi là những thay đổi mà Google thực hiện để cải thiện chất lượng tìm kiếm tổng thể và bắt kịp với sự thay đổi bản chất của nền tảng web.

Mặc dù các bản cập nhật thuật toán lõi không áp dụng cụ thể cho bất kỳ trang web nào, nó có thể tạo ra nhiều thay đổi với cách mà một trang web bất kỳ hoạt động (hiệu suất hiển thị tìm kiếm).

Thuật toán tìm kiếm lõi của Google được cập nhật thường niên.

Cập nhật thuật toán tìm kiếm lõi của Google tháng 9 năm 2022.

Bản cập nhật thuật toán lõi được Google công bố khi các thay đổi được thực hiện sẽ có ảnh hưởng đủ lớn trực tiếp đến các nhà xuất bản (sở hữu website) và nhà tiếp thị tìm kiếm (Search Marketer).

Các bản cập nhật thuật toán lõi là một phần thay đổi trong thuật toán tìm kiếm tổng thể của Google. Mặc dù thuật toán của Google sẽ liên tục thay đổi (qua các tháng và năm), các bản cập nhật thuật toán lõi thường có xu hướng nhận được nhiều sự quan tâm hơn vì nó cụ thể và rõ ràng hơn.

Các thay đổi về hiệu suất tìm kiếm sẽ được nhìn thấy đến cuối tháng 9.

Cập nhật thuật toán tìm kiếm lõi của Google tháng 9 năm 2022.
Cập nhật thuật toán tìm kiếm lõi của Google tháng 9 năm 2022.

Bản cập nhật thuật toán lõi tháng 9 có liên quan như thế nào đến thuật toán Helpful Content mới đây.

Như chúng tôi đã đề cập ở bài viết mới đây liên quan đến thuật toán Google Helpful Content 2022, bản cập nhật thuật toán lõi mới được công bố chỉ sau vài ngày khi thuật toán này chính thức hoàn thành.

Theo thông tin từ Google:

“Nếu chỉ riêng Helpful Content là không đủ để có sức ảnh hưởng trên quy mô lớn và sâu, nhưng khi chúng tôi thực hiện kèm các bản cập nhật khác như cập nhật thuật toán lõi hay đánh giá sản phẩm, nó có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn…”

Về cơ bản, Helpful Content là một phần nhỏ trong thuật toán lõi của Google và nó sẽ liên tục được “chạy” và làm ảnh hưởng đến các website (đặc biệt là các website mới).

Những người làm Marketing nói chung và làm SEO nói riêng có thể làm gì với các bản cập nhật thuật toán của Google.

Trong khi các thông tin được công bố từ Google luôn là những thứ không quá rõ ràng (nhằm tránh bị spam từ các SEOer), cách tốt mà bạn có thể làm là không vi phạm các hướng dẫn về chính sách nội dung của Google, xây dựng nội dung nhiều giá trị tập trung vào người tìm kiếm (Search Intent) đồng thời kiểm tra hiệu suất của website sau mỗi lần cập nhật từ Google.

Kết quả tìm kiếm sẽ bị ảnh hưởng nhiều trong vài tuần tới.

Nguồn: Marketing Trips

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

G

0941 119900