Độ co giãn của cầu theo quảng cáo (tiếng Anh: Advertising Elasticity of Demand) là thước đo độ nhạy cảm của thị trường đối với việc tăng hoặc giảm quảng cáo.

Độ co giãn của cầu theo quảng cáo

Độ co giãn của cầu theo quảng cáo trong tiếng Anh là Advertising Elasticity of Demand.

Độ co giãn của cầu theo quảng cáo là thước đo độ nhạy cảm của thị trường đối với việc tăng hoặc giảm quảng cáo.

Độ co giãn của cầu theo quảng cáo là thước đo hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trong việc tạo thêm doanh số. Nó được tính bằng cách chia phần trăm thay đổi trong lượng cầu cho phần trăm thay đổi trong chi phí quảng cáo.

Độ co giãn quảng cáo nếu dương thì nghĩa là sự gia tăng trong quảng cáo dẫn đến sự gia tăng trong cầu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được quảng cáo.

Đặc điểm của Độ co giãn của cầu theo quảng cáo

Tác động của việc tăng chi phí quảng cáo có ảnh hưởng đến doanh số tùy theo ngành.

Những quảng cáo chất lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ.

Độ co giãn của cầu theo quảng cáo có giá trị ở chỗ nó đo lường sự thay đổi của cầu (được biểu thị bằng phần trăm) bằng cách chi tiêu cho quảng cáo trong một lĩnh vực nhất định.

Nói một cách đơn giản, độ co giãn của cầu theo quảng cáo cho biết việc chi tiêu quảng cáo tăng lên 1% sẽ làm tăng doanh số trong một lĩnh vực cụ thể, khi tất cả các yếu tố khác đều giống nhau.

Ví dụ, quảng cáo cho một mặt hàng không đắt, chẳng hạn như hamburger, có thể dẫn đến doanh số tăng ngay lập tức. Mặt khác, quảng cáo một món đồ trang sức có thể không thấy kết quả trong một thời gian bởi vì hàng hóa đó đắt tiền và ít có khả năng được mua bất chợt.

Một số yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như tình trạng của nền kinh tế và thị hiếu của người tiêu dùng, cũng có thể dẫn đến sự thay đổi về lượng cầu hàng hóa, và độ co giãn của cầu quảng cáo không phải là yếu tố dự báo chính xác nhất về hiệu quả quảng cáo đối với doanh số.

Ví dụ, trong một lĩnh vực mà tất cả các đối thủ đều cạnh tranh quảng cáo ở cùng một cấp độ, thì một quảng cáo thêm vào có thể không có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số.

Ví dụ điển hình cho điều này là khi một công ty bia cụ thể quảng cáo cho sản phẩm của mình, điều này khiến người tiêu dùng mua bia, nhưng không chỉ đơn giản là phụ thuộc vào nhãn hiệu cụ thể mà người tiêu dùng thấy quảng cáo.

Bia có độ co giãn toàn ngành bằng 0, có nghĩa là quảng cáo ít ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Ứng dụng của Độ co giãn của cầu theo quảng cáo

Việc ứng dụng độ co giãn của cầu theo quảng cáo là đảm bảo chi phí quảng cáo được điều chỉnh hợp lí theo lợi nhuận của công ty.

Có thể sử dụng so sánh giá của trong độ cao giãn của cầu theo quảng cáo và độ co giãn của cầu theo giá để tính toán xem quảng cáo có tối đa hóa lợi nhuận hay không.

Để đạt lợi nhuận tối đa, tỉ lệ chi phí quảng cáo trên doanh thu của một công ty phải bằng với trừ của tỉ lệ độ co giãn của cầu theo quảng cáo và độ co giãn của cầu theo giá, hay:

A/S = – (Ea / Ep)

Trong đó:               A/S: tỉ lệ quảng cáo trên doanh thu

Ea: độ co giãn của cầu theo quảng cáo

Ep: độ co giãn của cầu theo giá

Nếu một công ty thấy rằng độ co giãn của cầu theo quảng cáo của họ cao, hoặc nếu độ co giãn của cầu theo giá của họ thấp, họ nên tăng cường quảng cáo hơn.

(Theo Investopedia)

Sưu tầm

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

G

0941 119900