Site icon Dịch Vụ Marketing Online Trọn Gói

[Checklist] Đo lường bài viết trên các nền tảng Social Media

Khi các nền tảng mạng xã hội (Social Media) vẫn là ưu tiên hàng đầu của các thương hiệu trong 2022 và những năm tới, vậy bài viết trên các nền tảng này nên được đo lường như thế nào.

Bằng cách theo dõi các số liệu (KPIs) cụ thể trên từng nền tảng, người làm Marketing nói chung và Social Media Marketing nói riêng có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn cho chiến lược của mình.

Facebook: Hơn 2.9 tỷ người dùng.

YouTube: Hơn 2.5 tỷ người dùng.

Instagram: Hơn 1.4 tỷ người dùng.

TikTok: Hơn 1 tỷ người dùng.

Pinterest: Hơn 400 triệu người dùng.

LinkedIn: Hơn 300 triệu người dùng.

Thông thường tuỳ thuộc vào từng mục tiêu của từng doanh nghiệp, bạn có thể lựa chọn các KPIs chính để đo lường hiệu suất, một số KPIs còn lại sẽ là phụ. Các KPIs nói trên chủ yếu tập trung vào Brand Marketing.

Rate this post
Exit mobile version