Nếu chúng ta đề cập đến tối ưu hóa website, thì nghiên cứu về từ khóa là một mảng cần thiết cho sự thành công của cả marketing PPC và SEO. Trên mạng internet thì có đầy rẫy các bài viết của các chuyên gia về marketing tìm kiếm, cho biết rằng nghiên cứu từ khóa thì cần thiết để tối ưu hóa trang web của bạn, cho các thuật ngữ mà người ta thường thực sự tìm kiếm.

1. Webbee SEO Spider ( Có phiên bản free và trả tiền)

Webbee là một trang web phân tích SEO tổng thể trên toàn thế giới, giúp cho bạn phân tích các cấu trúc website để hiểu được và quản lý các vấn đề kỹ thuật SEO.

Bây giờ thì công cụ này có 1 tính năng gọi là “ Keyword Intelligence Mode”, sẽ giúp cho bạn phân tích các từ khóa trên website. Nó cho bạn thấy các tranh luận về từ khóa trên Link, Title, Heading. Phần nâng cấp ở đây là, bạn có thể sử dụng nó để tìm ra các từ khóa của đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các bước dưới đây để tìm ra các từ khóa của đối thủ qua Webbee SEO Spider.

  • Tải và cài đặt công cụ lên hệ thống của bạn
  • Đặt website của đối thủ dưới mục “ Keyword Intelligence” và nhấn nút bắt đầu. Công cụ này sẽ tự động bắt đầu tìm kiếm các từ khóa của website đã đưa ra và kết quả sẽ trông như thế này:
  • “These are the keywords your competitor is targeting in titles, headings, and anchortexts. Download them when the crawl is complete.Get search volume for these keywords from Google Keyword Planner and filter out the best and most relevant keywords to target on your website.”

Tạm dịch: “ Đây là những từ khóa mà đối thủ cạnh tranh của bạn đang tối ưu trên Title, Heading, và Anchortext. Tải nó về khi quá trình thu thập dữ liệu hoàn tất. Lấy số lượng cho các từ khóa này trên Google Keywords Planner và lọc ra những từ khóa tốt nhất, có liên quan nhất để tối ưu cho trang web của bạn”.

2. SEMRush ( có trả tiền)

SEMRush là một công cụ nghiên cứu online cho các chuyên gia Online Marketing. Nó có thể giúp bạn tìm ra các đối thủ cạnh tranh nào hiện diện trên các công cụ tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng công cụ này để xác định các từ khóa hữu cơ và có trả tiền của đối thủ cạnh tranh của bạn.

Các bước thực hiện:

  • Truy cập SEMRush.com và insert URL của trang web đối thủ cạnh tranh vào bar.
  • Lọc kết quả bằng cách click vào “ Top Organic Keywords”. Nó sẽ cho bạn thấy một danh sách các từ khó với thứ hạng hiện tại ( được mô tả bằng hình).

Hãy tải danh sách các từ khóa đó, lọc ra các từ có liên quan và sử dụng chúng để tối ưu hóa cho trang web của bạn. Cùng với quy trình tương tự, bạn cũng có thể tải về các từ khóa mà đối thủ cạnh tranh của bạn đang sử dụng cho marketing trả tiền ( Google Adwords).

3. Ahrefs ( Có trả tiền)

Ahrefs, cũng giống như SEMRush, là một công cụ online cho phép bạn tìm ra các từ khóa của đối thủ cạnh tranh. Dưới đay là các bước bạn có thể theo:

  • Login vào Ahrefs.com
  • Điều hướng đến Site Explorer
  • Nhập URL của trang web của đối thủ cạnh tranh của bạn và nhấn tìm kiếm.
  • Bấm vào ” Organic Keywords” và bạn sẽ thấy danh sách các từ khóa với bảng xếp hạng mới nhất, như bạn có thể nhìn thấy trong hình ảnh có chứa nội dung sau:

“Now simply export these keywords and filter out the best keywords for your website and optimize your site accordingly”.

Tạm dịch:

“ Giờ bạn chỉ đơn giản là xuất các từ khóa trên và lọc các từ khóa tốt nhất cho trang web của bạn, và thông qua đó tối ưu hóa trang web của bạn”.

Với sự kết hợp cả 3 công cụ trên, bạn có thể tạo ra một dan sách các từ khóa tuyệt vời có thể mang lại lợi nhuân. Đối với các từ khóa khác mà người ta đang tìm kiếm, bạn có thể sử dụng Google Keyword Planner. Nó có thể giúp tăng độ ảnh hưởng của danh sách của bạn.

Sau đó hãy sử dụng các từ khóa trên để tối ưu hóa trang web. Bạn càng tối ưu hóa tốt, bạn sẽ càng nhận được các kết quả tốt hơn trong thứ hạng và lượng truy cập.

Thanh Dung ( Nguồn: Internet )

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

G

0941 119900